Begäran om flyttning av fordon på privat mark

LÄS MER

Fordon som övergivits på privat mark ska anmälas till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet. Som markägare ska du fylla i den här blanketten och sedan skicka in den till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.  Anmäl flytt av fordon på Trafikverkets vägar.