Gemensam avfallsbehållare

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller hyresgäst med gemensam tomtgräns ansöka om gemensam avfallsbehållare.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se