Kommunalt bidrag för enskild väg

LÄS MER

Det här behöver du uppfylla för att få kommunalt bidrag

  • Du kan få kommunalt bidrag till väg som är utfartsväg för fast boende utanför bebyggelseområde under förutsättning att det finns minst en permanentbostad vid väg eller vägsträckas ändpunkt.
  • Du kan få kommunalt bidrag till väg som är minst 500 meter lång och till avtagsväg från sådan väg under förutsättning att den är minst 250 meter och att vägdelens slut ligger minst 500 meter från annan väg.