Gräva i kommunens mark

LÄS MER

För att gräva i eller i anslutning till kommunens mark krävs tillstånd från kommunen och en godkänd trafikanordningsplan. 

Tillsammans med din ansökan behöver du skicka in följande dokument:

  • en tydlig karta över var grävningen ska ske,
  • en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar skyltning runt arbetsområdet,
  • vid behov ansöka om en lokal trafikföreskrift när gatan behöver stängas av för genomfartstrafik eller om det blir för smalt och det finns behov av parkeringsförbud. 

Bra att veta

Här kan du ladda ned exempel på TA-planer
Här kan du ladda ned Katrineholms kommuns grävanvisningar

GDPR

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten