Bygglov

LÄS MER

Här ansöker du om:

 • bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • förhandsbesked
 • strandskyddsdispens

Här anmäler du även sådant som inte kräver bygglov:

 • installation av en eldstad
 • byggnation av attefallshus
 • ändringar av bärande konstruktioner
 • installation av vatten- och avloppsledningar
 • rivning utanför detaljplanelagda områden

Mina sidor

"Mina sidor" kan du följa ditt ärende från start till slut. Här kan du även skicka in dina kompletteringar och kontakta din handläggare.

Så här kommer du igång med e-tjänsten

För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt BankID och att du har dina bygglovshandlingar i digitalt format, exempelvis i pdf.  Saknar du ett mobilt BankID och har behov av att göra din ansökan/anmälan på annat sätt kan du kontakta samhallbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation (Mobilt BankID)
 • Bygglovshandlingar i digitalt format