Bygglov

LÄS MER

Här ansöker du om:

 • bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • förhandsbesked
 • strandskyddsdispens

Här anmäler du även sådant som inte kräver bygglov:

 • installation av en eldstad
 • byggnation av attefallshus
 • ändringar av bärande konstruktioner
 • installation av vatten- och avloppsledningar
 • rivning utanför detaljplanelagda områden

Så här kommer du igång med e-tjänsten

För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt BankID och att du har dina bygglovshandlingar i digitalt format, exempelvis i pdf.  Saknar du ett mobilt BankID och har behov av att göra din ansökan/anmälan på annat sätt kan du kontakta samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation (Mobilt BankID)
 • Bygglovshandlingar i digitalt format