Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Här ansöker du om bidrag för bostadsanpassning. Du kan bara få bidrag för åtgärder i en bostad där du bor fast eller långvarigt.

  1. Kontakta din fastighetsägare och fråga om de godkänner anpassning av bostaden.
    Samtliga fastighetsägare måste godkänna anpassningen.
    Om du till exempel äger en bostad med din sambo, måste även sambon godkänna anpassningen. Bidrag ges inte om fastighetsägaren säger nej till anpassning eller vill att du återställer vid flytt.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om bidrag för bostadsanpassning som finns till höger
  3. Bifoga intyg om din funktionsnedsättning. Intyg utfärdas vanligtvis av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Intyget ska visa hur funktionsnedsättningen påverkar din möjlighet att använda bostaden.
  4. Vid ansökan om större anpassningar ska du bifoga kopia på offert/kostnadsberäkning och ritning eller annan teknisk dokumentation.

Det är även möjligt att söka bidrag för reparation av tidigare beviljad teknisk utrustning. Blankett finns till höger.

Behandling av personuppgifter:

Vid ansökan om Bostadsanpassningsbidrag behandlas följande personuppgifter:
Namn, efternamn, personnummer, kontonummer, telefonnummer, adress, e-postadress, fastighetsbeteckning och hälsa.
I förekommande fall kan uppgifter finnas om etniskt ursprung för att kunna tillgodose tolkbehov. Behandlingen är nödvändig för att kunna fatta beslut.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30