Intresseanmälan att bli kontaktperson för person med funktionsnedsättning

LÄS MER

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Genom att göra saker tillsammans byggs en relation upp. Kontaktperson innebär att regelbundet på dag eller kvällstid finnas som stöd  genom personliga träffar och telefonkontakt. Utifrån behovet som finns får kontaktpersonen ett uppdrag som beskriver hur stödet ska se ut och hur ofta träffarna ska vara.

Denna intresseanmälan är för att bli kontaktperson hos vård- och omsorgsförvaltningen.
Socialförvaltningen rekryterar också kontaktpersoner och deras intresseanmälan hittar du här: https://e.katrineholm.se/kontaktperson

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorg@katrineholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa