Idrotts- och ungdomsledarstipendium

LÄS MER

Katrineholms kommuns idrotts- och ungdomsledarstipendium ska uppmärksamma en förebild för idrottande barn och ungdomar, en idrottare med förankring i lokal förening eller någon som bidrar till ett inkluderande föreningsliv. Stipendiet delas ut i tre kategorier och uppgår till 15 000 kronor vardera.

För att vara aktuell för nominering ska personen:

  • vara en förebild för barn och ungdomar i vårt samhälle
  • utöva sin idrott eller leda barn och ungdomar, med förankring i det Idrottspolitiska programmet och dess värderingar
  • bidra till ett inkluderande föreningsliv där alla kan vara delaktiga oavsett individuella förutsättningar
  • förmedla de goda möjligheter som finns för aktiv fritid och idrottande i Katrineholms kommun

Stipendium delas ut i kategorierna:

  • Barn- och ungdomsledare
  • Idrottsprestation
  • Ungdomsdomare

Nomineringar skall vara inlämnade senast 31 mars 2023. De nominerade skall ha varit verksamma under det senaste året, 1/4 2022 - 31/3 2023.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa