Kontrollansvarig

LÄS MER

Här gör du en anmälan om kontrollansvarig.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se