Ansökan om tillstånd för att ha vissa djur i i tätbebyggt område

LÄS MER

Tillstånd för att ha djur i tätbebyggt område

För att minska risken för störning måste du ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen för att hålla vissa djur inom tätbebyggt område (områden med detaljplan). Här kan du i dagsläget ansöka om att ha höns/fjäderfän inom detaljplanerat område. Ytterligare blanketter för fler djur kommer framöver.

Djur som kräver tillstånd:

  • nötkreatur,
  • häst,
  • get,
  • får,
  • svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns),
  • orm. 

Varför behöver jag ansökan om tillstånd?
Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för grannar som störs av djuren. Det framgår även av de lokala föreskrifterna att det krävs tillstånd för detta i Katrineholms kommun.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se