Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

  • KBF kan endast betalas ut till dig som har ansökt och fått beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyra är betald.
  • Du ska dessutom ha någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning.
  • Du måste vara folkbokförd i Katrineholms kommun och ha ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS och ett andrahandskontrakt på bostaden där vård- och omsorgsförvaltningen har förstahandskontrakt.

Om du saknar e-legitimation eller inte vill använda e-tjänsten hittar du blankett till höger.

Här kan du läsa mer: www.katrineholm.se/kbf 

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-575 29/568 09

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (uppgiftslämnare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa