Förfrågan till Katrineholms kommunarkiv

LÄS MER

Här kan du skicka frågor och beställningar för betyg och andra ärenden utan sekretess hos Katrineholms kommunarkiv. Söker du en hälsovårdsjournal, socialakt eller andra ärenden som omfattas av sekretess, använd istället tjänsten "Sekretessärende Katrineholms kommunarkiv".

Läs mer om vilka handlingar som förvaras i kommunarkivet.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du enkelt och säkert få digitala kopior av handlingar, samt löpande uppdateringar om ärendets status. Inloggning underlättar särskilt handläggningen av frågor rörande betyg, elevhälsovårdsjournaler eller andra ärenden som innehåller personnummer, känslig eller sekretessbelagd information. Enklare förfrågningar utan känslig information kan behandlas utan inloggning och besvaras i första hand via e-post.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa