Återvinning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Om massorna du vill återanvända är förorenade, det vill säga föroreningsinnehållet överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, behöver du skicka in en anmälan om att återanvända avfallsmassor i anläggningsändamål till miljökontoret.
Exempel på anläggningsändamål kan vara olika typer av utfyllnad på ytor som parkeringsytor, deponitäckning, anläggningsarbete, bullervall, vägar eller järnvägar med mera. Anmälan ska ha kommit in till miljökontoret senast sex veckor innan verksamheten ska starta.
Läs mer om avfall i anläggningsändamål på naturvårdsverkets hemsida.
 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa