Tobaksvaror - anmälan/avanmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tobaksfria nikotinprodukter

Enligt 17§ lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter ska anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter skickas till kommunen och får inte påbörjas innan anmälan är gjord.  

I anmälan för tobaksfria nikotinprodukter ska du bifoga ett dokument för Egenkontrollprogram.  

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Enligt 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) ska anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare skickas till kommunen och får inte påbörjas innan anmälan är gjord. 

I anmälan för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  ska du bifoga ett dokument för Egenkontrollprogram.  

Folköl

Enligt 5 kap. 5§ alkohollag (2010:1622) ska anmälan om försäljning av folköl och folkölsservering skickas till kommunen och får inte påbörjas innan anmälan är gjord. 

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll). För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa