Kompostering av matavfall - anmälan

LÄS MER

Information om anmälan om kompostering:

Kompostering måste ske i ordnade former i godtagbara kompostbehållare. det innebär bland annat att behållaren:

  • bör vara isolerad mot kyla om den ska användas året om.
  • är säker mot skadedjur, samt utrustad med lock.
  • måste placeras och skötas så att olägenheter för grannar och närboende inte uppstår. Vid olägenheter kan bygg- och miljönämnden förbjuda komposteringen. Det måste dessutom finnas utrymme för användning av kompostjorden. 

Information om taxor och avgifter:

Det tillkommer ingen avgift för handläggningen av din anmälan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa