PCB-sanering av fogmassor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956 - 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering. Även om du tidigare har sanerat byggnaden från PCB kan du behöva göra en ny inventering och eventuellt sanera igen. 

Senast tre veckor innan du ska börja sanera byggnaden från PCB ska du skicka in din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det fler byggnader på samma fastighet måste ni skicka in en ansökan per byggnad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa