Beställ arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg från bildningsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten kan endast användas för dig som har arbetat i bildningsförvaltningen och önskar beställa ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Är du fortfarande anställd i Katrineholms kommun så vänder du dig till din  nuvarande chef som kan ta ut dessa intyg åt dig.

Vilket intyg vill du beställa?

  • ArbetsgivarintygArbetsgivarintyg är det intyg som du behöver för att lämna till Arbetslöshetskassan (A-kassan). Intyget kan du få ut ett år från och med din sista anställningsdag.

  • TjänstgöringsintygTjänstgöringstyg är ett intyg som visar vad du har haft för anställningar i Katrineholms kommun och under vilka tidsperioder.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Varit anställd i bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa