Slutredovisning av sanerad PCB

LÄS MER

Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Slutredovisningen ska vara signerad av fastighetsägaren. Skicka in slutredovisningen senast två månader efter att arbetet är slutfört. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa