Handledarutbildning Framtidssteget

LÄS MER

Vill du bli en trygg och inspirerad handledare? Vi söker nu medarbetare som är intresserade av att stärka andra människor och utvecklas i sin nuvarande arbetsroll. 

24 januari startar Viadidakts andra handledarutbildning via projektet Framtidssteget tillsammans med Europeiska Socialfonden och Iris Hadar AB.  

Genom utbildningen får du möjlighet att öka din kompetens i att bemöta, vägleda och stärka olika människor med lätthet, inspiration och nytänk. Du får möjlighet att dyka djupare in i eget yrkeskunnande utifrån yrkesroll och verksamhet samt skapa en bred plattform att stå på inför ditt första möte i en roll som handledare. 

 

Vem kan anmäla sig?
Handledarutbildningen riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare i Vingåkers och Katrineholms kommuner.  

Utbildningen är i första hand riktad till medarbetare som handleder inom mer praktiska yrkesroller – inte akademiker inom legitimerade yrken.  

 

Förkunskaper  
Inga förkunskaper krävs.  

 

Kursstart  
Onsdag 24 januari 2024 (Vecka 4).  

 

Omfattning  
80 timmar  
24 januari – 5 juni (20 veckor) 
4 studietimmar per vecka 

 

Studieplats och tid  
50 procent av utbildningen är på plats i Viadidakts lokaler  
Onsdagar klockan 12.30 – 16.00.  

50 procent av utbildningen är på distans, tidsoberoende, genom webbaserade material och studier.  

 

Kostnad  
Avgiftsfritt  

 

Antal kursplatser  
24 kursdeltagare  

 

Utbildare  
Iris Hadar AB  

 

Kursinnehåll  
Kursen behandlar teoretiska perspektiv för handledning och handledarrollen samt praktiknära bemötande- och handledningsstrategier. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer.  

Utbildningen hjälper kursdeltagaren att identifiera eget yrkeskunnande och handledningsfärdigheter utifrån sin yrkesroll i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer.  

Olika strategier, etiska aspekter, förhållningssätt och utmaningar diskuteras utifrån olika målgruppsperspektiv som språkbarriärer, funktionsvariationer, avsaknad skolgång, missbruk, psykisk ohälsa, kulturella skillnader och kriminalitet.  

Erfarenhetsutbyte med gästande handledare skapar möjlighet för både individuell, verksamhets och kommungemensam utveckling. Kursen ger utrymme för reflektion och planering inför kursdeltagarens framtida handledning.  

 

Utrustning och material  

Kräver tillgång till surfplatta eller dator. (Utbildningen erbjuder lån av surfplatta vid behov) 

Övrigt material tillhandahålls kostnadsfritt vid första träffen så som anteckningsbok, penna och mapp tillsammans med Viadidakts tygpåse skapad av vår egen personal på Överskottsmarknaden.    

 

Intyg  
Intyg utdelas i from av diplom.  
För att få diplom kräver utbildningen minst 70 procents närvaro, genomförda webbmoduler och diskussionsforum samt godkända resultat på inlämning.  

 

Självskattning  
I utbildningen kommer samtliga att genomföra en självskattning för att utvärdera både kursdeltagarnas utveckling, kursinnehåll och helhetsresultat.  

 

Anmälan 
Anmälan till utbildningen sker till din närmsta chef, som gör anmälan via vår e-tjänst senast 17 januari.  

 

Kontakt 
Malin Andersson 
Projektledare Framtidssteget 
Mejl:
malin.andersson@viadidakt.se 
Telefon: 0150-56974 

 

Frågor om e-tjänsten

Malin Andersson
malin.andersson@viadidakt.se

Personuppgiftsansvarig

Viadidaktnämnden
info@viadidakt.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa