Sekretessärende Katrineholms kommunarkiv

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka frågor och beställningar rörande elevhälsovårdsjournaler och andra ärenden som innehåller sekretessbelagd information hos Katrineholms kommunarkiv. Vill du beställa betyg eller har frågor som inte omfattar sekretess, använd istället tjänsten "Förfrågan till Katrineholms kommunarkiv".

Läs mer om vilka handlingar som förvaras i kommunarkivet.

Frågor om e-tjänsten

Johan Eriksson
kommunarkivet@katrineholm.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa