Anmälan/avregistrering och riskklassning Livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Anmälan och registrering av Livsmedelsverksamhet (blankett, röd ruta till höger)

Alla livsmedelsverksamheter ska registreras, t.ex. vid start eller vid övertagandet av ett café, en korvvagn eller ett bageri, enligt förordning (EG) 852/2004. I blanketten om anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet kan du välja när och var verksamheten ska bedrivas, samt om den är tillfällig eller ej. Alla som ska bedriva livsmedelsverksamhet ska anmäla detta till kommunen senast 2 veckor innan startdatum.

Din verksamhet måste uppfylla lagstiftningen

Innan du startar din verksamhet måste du se till att din lokal uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Utöver lämplig lokal måste du eller annan personal ha grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Riskklassning av verksamhet (E-tjänst, grön ruta till höger)

Därtill ska alla livsmedelsverksamheter riskklassas. Livsmedelsverksamheter klassas utifrån verksamhetens omfattning, vilka aktiviteter som bedrivs i verksamheten och om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specifika regler.

Lämna dina uppgifter om riskklassning för livsmedelsverksamhet via denna e-tjänst

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet (blankett, röd ruta till höger)

Har ditt livsmedelsföretag lagts ner? Eller ska du sälja din verksamhet? Tänk då på att meddela detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen snarast. 

 Vid frågor

Hör gärna av dig till oss för rådgivning via e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se