Lämna ett klagomål

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, buller, eldning, ventilation, fukt/mögel, lukt med mera. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att titta på och bedöma varje enskilt klagomål. Vi har en handläggningstid på cirka fem veckor.