Ansökan om reklamplats i kommunens idrottsanläggningar

LÄS MER

Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister har möjlighet att tilldelas reklamplats.
Reklamplatsen får inte överlåtas vidare till någon annan organisation eller förening.

Innehåll, utseende och budskap i reklamen ska vara kopplat till den aktuella föreningen och det ska tydligt framgå vem som sponsras. Service- och teknikförvaltningen har rätt att neka uppsättning av reklam ifall den bedöms som olämplig och strider mot kommunens värderingar.

Utrymmen för reklam avser väggar, material (så som sarger osv) eller anvisad placering beroende på lokalens eller anläggningens utformning och utrustning.

 

Föreningen står för samtliga kostnader som uppstår i samband med uppsättning, nedtagning samt skötsel och underhåll av reklamen. Ingen kostnad utgår för reklamplatsen.
Reklamen ska sättas upp och tas ner i samråd med service- och teknikförvaltningen för att säkerställa att det sker på ett korrekt och säkert sätt.
Service- och teknikförvaltningen har rätt att kräva att skylten rengörs samt har rätt att plocka ned skylten ifall den inte rengjorts på ett korrekt sätt eller är inaktuell utifrån beslutad tidsperiod och då fakturera föreningen för alla de kostnader som uppstår.

Varje lokal och anläggning kräver en individuell hantering utifrån dess förutsättningar och användning.

Ansökning om reklamplats ska ske minst två månader innan önskad tillståndsperiod.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsservice
foreningsservice@katrineholm.se
015057250

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa