Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

Vid byggnadsåtgärder är det krav på att sortera bygg- och rivningsavfall av olika avfallsslag och förvara dessa åtskilda fram tills dess att avfallet lämnats till en godkänd avfallsmottagare. Kraven gäller både dig som privatperson och yrkesverksam. Du behöver ansöka om dispens om du inte kan uppfylla kravet på sortering av bygg- och rivningsavfall på platsen där avfallet uppstår. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är; byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten. Mer information finns här: https://www.katrineholm.se/boende--miljo/bygglov.html#0

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa