Ansökan om tobakstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör ansökan.

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • Om sökande är ett bolag - redovisning av ägarförhållanden exempelvis aktiebok eller bolagsavtal
  • Om sökande är en förening – årsmötesprotokoll och stadgar
  • Köpe-/arrendeavtal för verksamheten
  • Dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten
  • Verksamhetsbeskrivning (om det är enskild verksamhet)
  • Skalenlig planritning över försäljningsstället
  • Hyres-, köpe- eller arrendeavtal för lokalen

Skatteverket

Du behöver även skicka begäran om utdrag till Skatteverket enligt de blanketter som du finner under fliken Hämta Blanketter till höger om denna information.

  • Begäran om utdrag från Skatteverket PBI
  • Begäran om utdrag från Skatteverket Bolag

Skatteverket skickar sedan resultatet direkt till kommunen.

Egenkontrollprogram

Egenkontroll innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

  • Egenkontrollprogram

Avgifter och handläggningstid

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan. Avgiften tas ut oavsett om försäljningstillståndet beviljas eller ej. Om försäljningstillstånd beviljas tas en årlig tillsynsavgift ut. Om något saknas kommer du att få komplettera ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa